Informator wspólnotowy


Miesięczne zaliczki i kartoteka OnLine

Miesięczne zaliczki na media i na utrzymanie części wspólnej należy wnosić do 10-go dnia każdego miesiąca na indywidualny numer rachunku bankowego, w kwocie podanej w powiadomieniu o wysokości opłat. W przypadku nieterminowych wpłat będą naliczane odsetki za zwłokę (zgodnie z Uchwałą WM nr 9/2014).

Aktualny stan naliczeń i płatności zaliczek znajduje się w systemie Kartoteka OnLine: https://go.holc.waw.pl Aktualizacja e-kartoteki następuje w piątki (z wyjątkiem dni świątecznych). Login i hasło dostępowe do kartoteki zostały podane w osobnej korespondencji. W przypadku nieznajomości loginu i hasła prosimy o kontakt z administracją.


Dyżur administratora

Dyżur administratora ma miejsce w poniedziałki w godz. 18:00 – 20:00 oraz w czwartki w godz. 8:00 – 10:00 w pomieszczeniu obok recepcji.

Kontakt do administratora można znaleźć w gablotach informacyjnych na osiedlu oraz w zakładce „ważne kontakty”. Ponadto w gablotach informacyjnych na osiedlu można znaleźć również numery telefonów do koordynatora ekipy sprzątającej, konserwatora czy ochrony.


Remonty i naprawy

Głośne prace wykończeniowe i remontowe należy przeprowadzać w godzinach od 8:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych (zgodnie z Regulaminem porządku domowego stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 5/2013).


Usterki

Usterki lokatorskie w ramach gwarancji / rękojmi (wady w mieszkaniach) należy zgłaszać do Dewelopera, na e-mail: m.rowicka@neocity.com.pl na formularzu usterkowym, który można znaleźć na stronie www.ordona12.pl w sekcji „Do ściągnięcia”.

Usterki dotyczące części wspólnych osiedla należy zgłaszać do administracji lub na numery kontaktowe wywieszone w gablotach informacyjnych znajdujących się na parterach wszystkich budynków.


Odpady

Na osiedlu obowiązuje segregacja odpadów:

  • pojemniki czarne – odpady zmieszane, bytowe,
  • pojemniki czerwone – odpady segregowane: papier, plastik, metal,
  • pojemniki zielone – szkło opakowaniowe.

Szczegółowe zasady segregacji i ulotki można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Miasta. Oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących w lokalu w celu ustalenia wymiaru opłat za wywóz odpadów można znaleźć w zakładce „do ściągnięcia”.

W chwili obecnej mamy dwie komory śmietnikowe, obie w przejściu między budynkami 12 a 12F. Komora śmietnikowa w budynku 12D jest jeszcze niedostępna. Ponadto na parkingu przed budynkiem 12F jest postawiony kontener MPO na odpady gabarytowe (inne niż gruz i odpady budowlane). Wywóz gruzu i innych odpadów budowlanych należy zorganizować we własnym zakresie.


Internet – TV – telefon

Na osiedlu świadczą usługi firmy telekomunikacyjne (kolejność alfabetyczna):


Odbiór przesyłek

Odbiór przesyłek kurierskich można zlecić ochronie osiedla za pomocą jednorazowego formularza do odbioru przesyłek. Formularz ten jest dostępny na recepcji, a także w zakładce „do ściągnięcia”.


Domofon

Aby z domofonu znajdującego się obok recepcji dodzwonić się do mieszkania należy wybrać:

12 + literę budynku (jeśli jest) + numer mieszkania + symbol dzwonka

Przykładowo, aby dodzwonić się do mieszkania pod adresem: Ordona 12A m. 99, w domofonie koło recepcji trzeba wybrać „12A99” i kliknąć dzwonek, a dla adresu Ordona 12 m. 88 – „1288” i kliknąć dzwonek.

Aby z domofonu przy klatce dodzwonić się do mieszkania należy wybrać tylko numer mieszkania i symbol dzwonka.


Plan osiedla

plan osiedla - Kopia