Budżet partycypacyjny 2017

Śpieszymy poinformować, że tradycyjnie już nasza ekipa partycypacyjna złożyła projekty w ramach budżetu partycypacyjnego na 2017 rok. Tym razem jest ich aż osiem! Projekty dotyczą zieleni i parków, przestrzeni publicznej oraz dróg, a ich realizacja jest przewidziana zarówno w najbliższych okolicach naszego osiedla jak i dalszych rejonach Odolan.