Pismo w sprawie tramwaju na Ordona

Grupa mieszkańców wystąpiła z inicjatywą przesłania do Tramwajów Warszawskich oficjalnego pisma z pytaniami i wątpliwościami, jakie pojawiły się po konsultacjach społecznych w kwestii tramwaju na Ordona. To istotne, byśmy otrzymali jednoznaczne odpowiedzi na zadane pytania, a sprawa będzie dalej monitorowana. Zarząd zdecydował, że podpisze się pod pismem przygotowanym przez mieszkańców, które jest neutralne i na tym etapie nie rozstrzyga „za” czy „przeciw”. Na recepcji można podpisać się na liście poparcia załączonej do pisma.