Program rządowy „Mieszkanie Plus” – zaproszenie na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Nieruchomości

Szanowni Państwo,

na prośbę Radnego Dzielnicy Wola m.st. Warszawy p. Krystiana Wilka przekazujemy Państwu zaproszenie na specjalne posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Nieruchomości, dotyczące propozycji lokalizacji inwestycji w ramach rządowego programu Mieszkanie+ na Odolanach, i mające na celu uzyskanie informacji od Spółki PKP S.A. nt. planowanych działań na ich terenie na Odolanach.

Zapraszamy do udziału.

zaproszenie_na_komisję_14.06.2016