Tramwaje na Ordona – etap konsultacji społecznych

W dniu 27 kwietnia 2017r na terenie Osiedla Intenso odbyło się spotkanie przedstawicieli Tramwajów Warszawskich z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej (Zarząd oraz mieszkańcy, którzy zgłosili chęć uczestnictwa). Zgodnie z zapowiedziami zbliża się etap konsultacji społecznych, które będą ogólnodostępne. W związku z tym przekazujemy ogłoszenie w tym temacie oraz materiały jakie otrzymaliśmy po spotkaniu. Zachęcamy do czynnego udziału…

Tramwaje na Ordona – etap diagnozy społecznej

Szanowni Mieszkańcy, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „Osiedle Intenso” otrzymał następującą informację: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. prowadzą obecnie prace koncepcyjno-projektowe dotyczące realizacji nowej trasy tramwajowej łączącej Wolę i Wilanów (tzw. tramwaj do Wilanowa). Jeden z planowanych odcinków tej trasy (Zadanie A) planujemy prowadzić w ciągu ul. Ordona aby zapewnić połączenie między planowaną trasą w ul. Kasprzaka…

Program rządowy „Mieszkanie Plus” – zaproszenie na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Nieruchomości

Szanowni Państwo, na prośbę Radnego Dzielnicy Wola m.st. Warszawy p. Krystiana Wilka przekazujemy Państwu zaproszenie na specjalne posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Nieruchomości, dotyczące propozycji lokalizacji inwestycji w ramach rządowego programu Mieszkanie+ na Odolanach, i mające na celu uzyskanie informacji od Spółki PKP S.A. nt. planowanych działań na ich terenie na Odolanach.

Elektrownia Wolska

Elektrownia Wolska była obok nas „His­to­ria – świadek cza­su, światło praw­dy, życie pa­mięci, nau­czy­ciel­ka życia, zwias­tunka przyszłości.” Cyceron Zaczęło się od słupa. Nie jakiegoś przypadkowego. Wszak słup jest energetyczny, nie byle jaki, nitowany. Słup jest w równym stopniu tajemniczy co samotny, bo nie udało mi się znaleźć podobnych w okolicy. Ktoś codziennie mija go samochodem, ktoś widzi…

Wyniki głosowania na projekty budżetu patrycypacyjnego

Spieszymy poinformować, że dwa projekty ogólnodzielnicowe złożone przez nasze sąsiadki zostały wybrane do realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2016 rok! Zajęły one dwa pierwsze miejsca otrzymując: 3.311 głosów dla projektu „Więcej tlenu! Nasadzenia drzew i krzewów na Woli” i 2.835 głosów dla projektu „Łączymy wolskie parki: Szymańskiego i Sowińskiego”.