Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Odolan – zaproszenie na spotkanie

W dniu 2 listopada 2015 został wyłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Odolan.

W związku w wyłożeniem planu na prośbę radnego Krystiana Wilka przekazujemy zaproszenie na specjalne posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Nieruchomości.

Zaproszenie na spotkanie, które jest skierowane do wszystkich mieszkańców Odolan, odbędzie się w dniu 12 listopada 2015 o godzinie 16:30 w Urzędzie Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90.

Pismo_MPZP_Odolany-1Szczegółowe informacje dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/mpzp_Odolan_wylozenie.htm