Tramwaje na Ordona – etap diagnozy społecznej

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „Osiedle Intenso” otrzymał następującą informację:

Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. prowadzą obecnie prace koncepcyjno-projektowe dotyczące realizacji nowej trasy tramwajowej łączącej Wolę i Wilanów (tzw. tramwaj do Wilanowa). Jeden z planowanych odcinków tej trasy (Zadanie A) planujemy prowadzić w ciągu ul. Ordona aby zapewnić połączenie między planowaną trasą w ul. Kasprzaka a Dworcem Zachodnim i dalej w kierunku Ochoty, Mokotowa i Wilanowa.

Obecnie rozpoczęliśmy przygotowania do konsultacji społecznych, które planujemy przeprowadzić na przełomie maja i czerwca 2017. Jednym z elementów prac przygotowawczych do konsultacji jest etap diagnozy społecznej podczas, którego spotkamy się ze wcześniej zidentyfikowanymi partnerami. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość spotkania się z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej „Osiedle Intenso”.

Spotkanie to ma na celu: 1) poinformowanie Wspólnoty Mieszkaniowej o stanie zaawansowania prac nad w/w przedsięwzięciem; 2) zebranie danych i informacji w ramach diagnozy społecznej przygotowanej do zaprogramowania procesu otwartych konsultacji społecznych; 3) omówienie zagadnień istotnych dla członków Wspólnoty Mieszkaniowej.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców z prośbą o zgłaszanie uwag odnośnie tego tematu. Na tej podstawie przygotujemy listę naszych pytań, wątpliwości i zagadnień, które są dla nas szczególnie istotne. Uwagi prosimy zgłaszać w formie mailowej (zarzad@ordona12.pl) w tytule maila wpisując „Tramwaje” lub pisemnie (można pozostawić na recepcji) do dnia 19.04.2017 (środa).

Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany osobistym uczestniczeniem w spotkaniu z przedstawicielami Tramwajów Warszawskich to również prosimy o taką informację. Przewidywany termin spotkania – ostatni tydzień kwietnia (dokładna data nie jest jeszcze potwierdzona).

Z poważaniem,

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „Osiedle Intenso”

 

Pliki do pobrania:

Mapka A

zagadnienia