Czekamy na Twój głos!

Prosimy właścicieli lokali w budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Intenso przy ul. Ordona 12, którzy nie brali udziału w zebraniu rocznym, o osobisty odbiór za potwierdzeniem z recepcji materiałów do głosowania „w trybie obiegowym”. Wypełnioną i podpisaną kartę do głosowania prosimy pozostawić w recepcji budynku.

Tramwaje na Ordona – etap konsultacji społecznych

W dniu 27 kwietnia 2017r na terenie Osiedla Intenso odbyło się spotkanie przedstawicieli Tramwajów Warszawskich z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej (Zarząd oraz mieszkańcy, którzy zgłosili chęć uczestnictwa). Zgodnie z zapowiedziami zbliża się etap konsultacji społecznych, które będą ogólnodostępne. W związku z tym przekazujemy ogłoszenie w tym temacie oraz materiały jakie otrzymaliśmy po spotkaniu. Zachęcamy do czynnego udziału…