Wyniki głosowania na projekty budżetu patrycypacyjnego

Spieszymy poinformować, że dwa projekty ogólnodzielnicowe złożone przez nasze sąsiadki zostały wybrane do realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2016 rok! Zajęły one dwa pierwsze miejsca otrzymując: 3.311 głosów dla projektu „Więcej tlenu! Nasadzenia drzew i krzewów na Woli” i 2.835 głosów dla projektu „Łączymy wolskie parki: Szymańskiego i Sowińskiego”.

Niestety nie przeszedł nasz projekt zgłoszony dla obszaru Ulrychów + Odolany: “ODOLANY i tak będą ZIELONE! Skwer sąsiedzki na ostatnim niezabudowanym skrawku zieleni przy Jana Kazimierza/ Ordona”. Zajął on dziewiąte miejsce otrzymując 735 głosów. Do zakwalifikowania się do realizacji zabrakło mu jedynie 31 głosów. Jednakże z zapewnień władz dzielnicy, w tym burmistrza Krzysztofa Strzałkowskiego wynika, że nawet jeśli projekt nie zostanie wybrany do realizacji to i tak w tym miejscu powstanie publiczny skwer. W marcu wolscy urzędnicy podjęli rozmowy z BGN odnośnie wstrzymania sprzedaży działki, a pod petycją w sprawie jej wycofania ze sprzedaży zostało zebrane 525 podpisów.

Ale za to, tak jak we wszystkich innych obszarach, i u nas przeszła „Łąka kwietna dla Odolan – EKO MIASTO”. Ten jeden projekt w wersjach dla każdej dzielnicy i obszaru to chyba największy zwycięzca tego głosowania!

Szczegółowe listy rankingowe wyników głosowania można znaleźć tu: projekty ogólnodzielnicowe i projekty dla Ulrychowa + Odolan.bp_logo_2016_2