Elektrownia Wolska

Elektrownia Wolska była obok nas „His­to­ria – świadek cza­su, światło praw­dy, życie pa­mięci, nau­czy­ciel­ka życia, zwias­tunka przyszłości.” Cyceron Zaczęło się od słupa. Nie jakiegoś przypadkowego. Wszak słup jest energetyczny, nie byle jaki, nitowany. Słup jest w równym stopniu tajemniczy co samotny, bo nie udało mi się znaleźć podobnych w okolicy. Ktoś codziennie mija go samochodem, ktoś widzi…