Rozliczenia mediów

Zgodnie z ustaleniami z zebrania Wspólnoty, w dniu 29 grudnia 2015 roku spisywane będą stany liczników ciepłej wody, zimnej wody oraz ciepłomierzy (ogrzewanie), które posłużą do sporządzenia rozliczenia za zużyte media.

Jednocześnie, podobnie jak w roku ubiegłym zachęcamy Państwa do podawania za pomocą e-maili stanu licznika ciepłej wody zamontowanego w Państwa lokalu (z podaniem numeru lokalu).

Przypominamy, że stany licznika ciepłej wody administracja odczytuje zdalnie za pomocą ciepłomierza. Zdarza się niestety, że stan odczytany z ciepłomierza różni się od tego na wodomierzu mechanicznym, co może spowodować naliczenie wysokich opłat po zakończeniu 5-io letniego okresu, na który liczniki posiadają legalizację (wówczas liczniki są demontowane i weryfikowane są ich stany).

Pozdrawiamy!