Wola i Odolany

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Odolany (oprac. 140/09)

 1. Ogłoszenie o wyłożeniu planu z 12 października 2015 r.
 2. Tekst projektu planu (listopad 2015)
 3. Rysunek projektu planu
 4. Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu planu
 5. Rysunek prognozy oddziaływania na środowisko

M.St. Warszawa

 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy
 2. Polityka przestrzenna m.st. Warszawy
 3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
 4. Serwisy mapowe m.st. Warszawy ( w tym m.in. plany zagospodarowania, mapa własności, historyczna,  rowerowa)
 5. Społeczna Strategia Warszawy na lata 2009-2020
 6. Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy

Radni dzielnicy Wola:

Informacje o dyżurach i interpelacjach można znaleźć tutaj: <klik>.

 


 O tramwajach w naszej okolicy

 1. KDS o koncepcji tramwaju na Kasprzaka [zm.org.pl]
 2. Tramwaj na Kasprzaka w tunelu? Pięć wariantów trasy [transport-publiczny.pl]
 3. Konsultacje społeczne dotyczące przebiegu trasy tramwajowej