Wyniki głosowania na projekty budżetu patrycypacyjnego

Spieszymy poinformować, że dwa projekty ogólnodzielnicowe złożone przez nasze sąsiadki zostały wybrane do realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2016 rok! Zajęły one dwa pierwsze miejsca otrzymując: 3.311 głosów dla projektu „Więcej tlenu! Nasadzenia drzew i krzewów na Woli” i 2.835 głosów dla projektu „Łączymy wolskie parki: Szymańskiego i Sowińskiego”.

Są wyniki weryfikacji szczegółowej projektów BP na 2016 rok

Jak już wcześniej pisaliśmy, mieszkańcy naszego Osiedla złożyli cztery projekty do Budżetu Partycypacyjnego na 2016 rok. Niestety jeden z projektów nie został zakwalifikowany do etapu dyskusji. Chodzi o projekt: “Bezpieczne skrzyżowanie Jana Kazimierza i Ordona oraz równy chodnik do Kasprzaka” dotyczący doświetlenia przejścia dla pieszych i odmalowania pasów w technologii chemoutwardzalnej na skrzyżowaniu Jana Kazimierza…