Już jutro otwarcie panelu dyskusyjnego Budżetu Partycypacyjnego na 2016 rok

Śpieszymy donieść, że mieszkańcy naszego Osiedla złożyli cztery projekty do Budżetu Partycypacyjnego na 2016 rok! Są to:

  1. Bezpieczne skrzyżowanie Jana Kazimierza i Ordona oraz równy chodnik do Kasprzaka” dotyczący doświetlenia przejścia dla pieszych i odmalowania pasów w technologii chemoutwardzalnej na skrzyżowaniu Jana Kazimierza i Ordona oraz remont i poszerzenia chodnika wzdłuż ul. Ordona od skrzyżowania z ul. Wschowską do ul. Kasprzaka (projekt obszarowy).
  2. ODOLANY i tak będą ZIELONE! Skwer sąsiedzki na ostatnim niezabudowanym skrawku zieleni przy Jana Kazimierza/ Ordona” dotyczący utworzenia skweru na trójkątnym skrawku trawnika u zbiegu ulic Jana Kazimierza i Ordona, pomiędzy blokiem Ordona 7 a terenem osiedla „Bliska Wola” (projekt obszarowy).
  3. Łączymy wolskie parki: Szymańskiego i Sowińskiego” dotyczący zaprojektowania i wyznaczenie przejścia dla pieszych pomiędzy parkiem Szymańskiego a parkiem Sowińskiego, na wysokości głównych alej tych parków na osi wschód-zachód (projekt ogólnodzielnicowy).
  4. Więcej tlenu! Nasadzenia drzew i krzewów na Woli” dotyczący zasadzenia 100 drzew oraz 300 krzewów na terenie Woli (projekt ogólnodzielnicowy).

Ponadto znaleźliśmy jeszcze kilka innych projektów dotyczących naszej bezpośredniej okolicy i Odolan:

2015_header

Wszystkie wolskie ogólnodzielnicowe projety można znaleźć tu: <klik>, a te dotyczące naszego obszaru, tj. Ulrychowa i Odolan tu: <klik>.

Od jutra, tj. od 26 lutego na stronie poświęconej Budżetowi Partycypacyjnemu zostanie otwarty panel dyskusyjny, na którym będzie można się wypowiedzieć na temat złożonych projektów. Wszystkich chętnych zapraszamy do dyskusji! 🙂