Są wyniki weryfikacji szczegółowej projektów BP na 2016 rok

Jak już wcześniej pisaliśmy, mieszkańcy naszego Osiedla złożyli cztery projekty do Budżetu Partycypacyjnego na 2016 rok. Niestety jeden z projektów nie został zakwalifikowany do etapu dyskusji. Chodzi o projekt: “Bezpieczne skrzyżowanie Jana Kazimierza i Ordona oraz równy chodnik do Kasprzaka” dotyczący doświetlenia przejścia dla pieszych i odmalowania pasów w technologii chemoutwardzalnej na skrzyżowaniu Jana Kazimierza i Ordona oraz remontu i poszerzenia chodnika wzdłuż ul. Ordona od skrzyżowania z ul. Wschowską do ul. Kasprzaka (projekt obszarowy dla Ulrychowa i Odolan). Głównym argumentem dla odrzucenia projektu było to, że Zarząd Dróg Miejskich w bieżącym roku będzie realizował te prace we własnym zakresie. O ile doświetlenie skrzyżowania ulic Ordona i Jana Kazimierza już jest zrealizowane, remont nawierzchni ul. Ordona jest obiecany (przy okazji trzeba będzie odmalować pasy), ale niestety nic nie wiemy o tym, by ZDM planował również remont chodnika… Szkoda nam, że ten projekt został odrzucony w całości.

Natomiast niezmiernie cieszymy się, że do głosowania zakwalifikowane zostały nasze trzy projekty:

Pozytywnie zweryfikowany i zakwalifikowany do głosowania został również projekt „Łąka kwietna dla Odolan – EKO MIASTO” – stworzenie ogólnodostępnej łąki kwietnej uzupełnionej o tabliczki informacyjne (projekt dla obszaru: Ulrychów + Odolany). Niestety zostały zweryfikowane negatywnie dwa inne projekty dotyczące naszej bezpośredniej okolicy i Odolan:

Od 16 czerwca zapraszamy do głosowania!

glosowanie