Zapraszamy po odbiór zawiadomień o zmianie wysokości zaliczek oraz informacji podjętych uchwałach

Uprzejmie informujemy, że w recepcji można odbierać zawiadomienia o zmianie wysokości zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej oraz informacje o podjętych uchwałach przygotowanych na zebranie Wspólnoty w 2016 r.

Informacja o zmianie wysokości zaliczek zawiera zarówno naliczenie nowych wysokości opłat miesięcznych jak również kwotę wyrównania od stycznia br.

W przygotowanym pakiecie materiałów do odbioru znajdą również państwo uchwałę nr 18/2016 do głosowania „w trybie obiegowym”. Właścicielom, którzy wskazali w adresie do korespondencji inny adres niż ul. Ordona materiały zostały wysłane pocztą. Wypełnioną i podpisaną kartę do głosowania można pozostawić w recepcji budynku, bądź odesłać pocztą na adres administratora. Można również oddawać głosy przez internet za pomocą Kartoteki OnLine.

W sytuacji, gdy przygotowane materiały nie zostaną odebrane dokumenty zostaną do Państwa wysłane pocztą (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru).