Zebranie Wspólnoty 20 marca 2017 r.

Uprzejmie zawiadamiamy właścicieli lokali
w budynkach przy ulicy Ordona 12, 12A – 12F,  że w dniu

20 marca 2017 r., o godz. 18.30
w sali nr 3 Instytutu Podstaw Informatyki PAN przy ul. Jana Kazimierza 5

odbędzie się coroczne zebranie właścicieli lokali.

Prosimy o osobisty odbiór z recepcji zawiadomień o zebraniu wraz z dołączonymi materiałami (znajdują się one również na stronie www.kartotekaonline.pl) oraz rozliczeń mediów za II półrocze 2016 roku. Materiały będą do odbioru od 9 marca (czwartek) do 13 marca (poniedziałek), do godziny 11:00. Nieodebrane zawiadomienia i rozliczenia mediów zostaną wysłane listami poleconymi.

Właścicielom lokali, którzy wskazali jako adres do korespondencji inny adres niż ul. Ordona materiały zostały wysłane pocztą.

Informujemy również, że osoby które nie będą mogły uczestniczyć w zebraniu mogą upoważnić do głosowania inną osobę obecną na zebraniu. Wzór upoważnienia znajdą Państwo w zakładce do ściągnięcia.

Zachęcamy do wnikliwego zapoznania się z przygotowanymi materiałami, a także do udziału w zebraniu właścicieli i głosowania w nad uchwałami.